Aktivloven

Læsetid: 171 minutter Opdateret 19-03-2019 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp Kapitel 5 (Ophævet) Kapitel 6 Revalidering Kapitel 6 a Ressourceforløbsydelse Kapitel 6 b Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb Kapitel 7 Kapitel 8 (Ophævet) Kapitel 9 Bidrag til Arbejdsmarkedets […]

Vis Mere Aktivloven
marts 19, 2019

Sundhedsfaglig rådgivning

Læsetid: 55 minutter Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Indholdsfortegnelse 1.Indledning2.Sygedagpengesager2.1.Helbredsoplysninger i sygedagpengesager42.1.1.Helbredsoplysninger ved vurdering af uarbejdsdygtighed2.1.2.Helbredsoplysninger ved opstarten af en sygedagpengesag2.1.3.Helbredsoplysninger til brug ved første opfølgningssamtale (LÆ 285)2.1.4.Helbredsoplysninger på revurderingstidspunktet2.2.Sundhedsfaglig rådgivning3.Sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet3.1.Revidering af helbredsoplysninger3.1.1.Hvilken helbredsdokumentation skal typisk med i sagen3.1.2.Særligt om rekvirering af journaloplysninger og statusattester fra sygehus eller […]

Vis Mere Sundhedsfaglig rådgivning
februar 24, 2019

Tags: ,