advokat

Barselsloven – Hvordan er reglerne for barsel?

Hvis du venter barn, er der ingen tvivl om, at barsel er et rigtigt stort emne. Det kan være lidt forvirrende på overfladen, da der er flere typer af barselsorlov. Her får du overblikket over de forskellige barselsperioder ifølge loven samt viden om betingelserne for barselsdagpenge.

Graviditetsorlov

Den første barselsorlov kaldes for graviditetsorloven, og barselsloven siger, at alle kommende mødre har ret til den. Den varer 4 uger inden den forventede fødsel. Men hvis du føder før, kan orloven blive kortere, da der er en naturlig afslutning på perioden. Dog kan den også forlænges helt automatisk, hvis du går over din termin og ender med at føde senere.

Loven siger 4 uger, men hos nogle arbejdspladser er der overenskomster, der lader medarbejdere få orlov endnu før.

Barselsorlov

Den almindelige barselsorlov har alle mødre også ret til. Den træder i kraft lige efter fødslen. Som ny mor er du faktisk forpligtet til at holde mindst 2 uger fri efter fødslen, men loven giver dig ret til hele 14 ugers fuld barsel. Det er en vigtig periode, da det er de første uger i barnets liv, så der kræves ekstra omsorg, og samtidig er det vigtigt for det mentale og fysiske velvære at have fri fra arbejdet efter en fødsel.

Fædreorlov

Det er ikke kun moderen, der kan holde barsel. Ifølge barselloven kan man som far også tage barsel, og den må planlægges efter behov, lige så snart barnet er født. Varigheden er 2 uger. Det er vigtigt at informere om, at fædreorloven ikke kan overdrages til moderen. Efter fædreorloven er slut, kan man som par gå videre til den næste type af barselsorlov, som er…

Forældreorlov

Den længste og mest fleksible del af barselsloven er forældreorlov, som har en varighed på 32 uger, hvor mor og far sammenlagt har ret til orlov. I kan selv planlægge det efter behov – nogle foretrækker mere barsel til moderen, mens andre vurderer, at faderen skal have mere fritid med det nye barn. Som par kan man holde barsel på skift – eller i en periode sammen.

Barselsdagpenge

Det er en god idé at snakke med din arbejdsgiver, inden du skal på barsel. Faktisk har lønmodtagere pligt til at underrette arbejdsgivere om fødselstidspunkt og hvorvidt de ønsker at udnytte den første graviditetsorlov. Hos mange arbejdspladser er der overenskomster, hvor man kan få fuld løn i barselsperioden, og det er naturligvis fordelagtigt.

Andre steder bliver der ikke betalt løn under barsel, både hos visse arbejdspladser, men det er for eksempel ofte tilfældet som selvstændig: Men i stedet kan man få forskellige satser af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Brug en beregner for at finde satser og kigge på muligheder for at fordele orloven.

Formålet med barselsloven

Første kapitel af barselsloven beskriver formålet: Det er for at sikre forældre ret til fravær fra deres arbejde, når de enten venter barn eller skal adoptere. Forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet bliver sikret ret til barselsdagpenge, så de kan holde fri, når et nyt barn kommer ind i familien.

Danmark er kendt for at have en af de mest fleksible og familievenlige barselslove i verden. Forældre har generelt gode vilkår, og det sikrer, at man trygt kan stifte familie trods aktiv karriere.