Fleksjob lovgivning

Fleksjob lovgivning – Få styr på reglerne her

Fleksjob er en god mulighed for alle, som har svært ved at arbejde på almindelige vilkår. Det giver nemlig mulighed for, at du stadig kan være en del af arbejdsmarkedet, selv hvis du har en nedsat arbejdsevne – og et fleksjob kan både være i den private og i den offentlige sektor.

Hvad er et fleksjob?

Helt kort så er et fleksjob et arbejde, hvor du har nedsat tid, og hvor der tages særlige hensyn til din tilstand. Arbejdet vil typisk blive tilrettelagt efter din evne som medarbejder – både opgaverne, tempoet, pauserne og alt andet.

Det er altså en rigtig fin mulighed, hvis du har en skade, eller hvis du har brug for at blive skånet fysisk eller mentalt fra traditionelle arbejdsopgaver. Med et fleksjob kan en person altså stadig have fast arbejde og være en del af samfundet, samt få en fin hverdag med kolleger og netværk. Netop derfor er fleksjob en god mulighed for mange danskere.

Man kan både have et privat eller et offentligt fleksjob, og du kan arbejde i en bred vifte af brancher.

Hvem kan få fleksjob?

Det er dog ikke alle, der kan få et fleksjob. Der er nemlig nogle generelle betingelser. Du skal kontakte dit lokale jobcenter for at ansøge om fleksjob, og det er derefter kommunen, der skal bevilge det. Her stilles der følgende krav som altid skal mødes:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Du må ikke være på førtidspension
  • Kommunen skal vurdere, at du har en varig nedsat arbejdsevne, der berettiger dig til fleksjob
  • Muligheder for almindelig ansættelse skal være afprøvet – du skal altså have ansøgt og/eller prøvet almindelige arbejdstilbud først

Hvor længe kan man have et fleksjob?

Et fleksjob er i de fleste tilfælde midlertidigt og ikke permanent. Dog kan tidshorisonten være lang alligevel.

Fleksjob lovgivningen siger, at kommunen kan bevilge til fleksjob i op til 5 år af gangen. Typisk vil kommunen følge op på, hvordan det går henholdsvis 2,5 og 4,5 år inde i perioden. Hvis kommunen vurderer, at du kan fortsætte med at være fleksjobber, så er det intet problem at forlænge perioden efter de 5 år er gået. På den måde kan man godt have en lang karriere som fleksjobber, selv i samme job, trods det at muligheden kun bevilges 5 år af gangen.

Undtagelsen er for folk, der er over 40 år, som kan få et permanent fleksjob, efter det første fleksjob allerede er overstået. Bemærk at kommunen stadig skal vurdere dig i den første periode, men derefter kan fleksjobbet blive permanent.

Kan jeg få fleksjob på min nuværende arbejdsplads?

Ifølge gældende fleksjob lovgivning kan du godt få fleksjob hos din nuværende arbejdsgiver, men der er nogle krav. Du skal have været ansat i mindst 12 måneder (altså 1 år) efter overenskomstens sociale kapitel, eller på særlige vilkår, med undtagelse af hvis du har fået en arbejdsskade eller alvorlig sygdom.

Der skal samtidig indgås en skriftlig aftale med arbejdsgiveren, som beskriver skånehensyn og de ting, du har svært ved at udføre. Det skal altså dokumenteres, at du og virksomheden har forsøgt at få dig til at blive i almindelig beskæftigelse inden der ansøges om fleksjob – som jo også er et generelt krav til dig, hvis du ansøger uden tilknytning til eksisterende arbejdsplads.

Fleksjob som selvstændig

Hvis du er selvstændig, kan du få et tilskud fra kommunen under visse krav. Det kræves stadig, at du har væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne, samt at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse, og at du arbejder mindst 30 timer om ugen. Størrelsen på dit tilskud varierer efter overskuddet. Der er selvfølgelig en øvre grænse, hvor du ikke kan få tilskud, hvis du fx tjener en masse penge selv. Den grænse ligger normalt på 460.000 kroner om året.

Læs mere om fleksjob hos Borger.dk som beskriver alle aktuelle regler og krav.