advokat

Integrationsydelse sats – hvor meget kan man få?

Hvis du overvejer at ansøge om integrationsydelse, så er det rart at kende til satserne. Der er nemlig forskellige satser alt efter hvilken situation du står i. Her kan du få overblikket over de aktuelle satser, og du kan også lære lidt generelt om integrationsydelsen, samt hvordan du ansøger.

Satser for integrationsydelse

Der er forskellige satser, som afhænger af din alder, hvor du bor, og om du er forsørger.

Den højeste sats går til enlige forsørgere, som kan få 12.283 kroner om måneden før skat i 2020.

Forsørgere uden ret til ekstra børnetilskud får 8.596 kroner før skat.

Hvis du ikke er forsørger for nogen, men er udeboende og skal tage vare for dig selv, kan du modtage 6.142 kroner før skat.

Som hjemmeboende under 30 år er satsen dog kun 2.646 kroner om måneden – igen før skat.

Integrationsydelse sats opdateres årligt af staten og kan altså ændre sig fra år til år.

Hvad er integrationsydelse?

Det er en overførselsindkomst til personer, der har opholdt sig i mindre end 7 af de sidste 8 år i Danmark. At have boet i Danmark (eller Færøerne eller Grønland) i mere end 7 af 8 år er også det såkaldte ‘opholdskrav’.

Integrationsydelsen går primært til flygtninge, familiesammenførte samt andre indvandrere, der har brug for offentlig støtte.

Ydelsen gives dog også til danskere i visse tilfælde. For eksempel udlandsdanskere, der er vendt hjem, og som har boet mere end et år i udlandet. I så fald vil integrationsydelsen være det, man ansøger om, i stedet for eksempelvis SU eller kontanthjælp.

Reglen om opholdskrav i forbindelse med offentlig støtte gælder altså alle, ligegyldigt om man er født i Danmark eller ej. Det er registrering i det danske folkeregister, der fungerer som bevis for, om du kan søge om integrationsydelse eller ej.

Hvordan ansøger man?

Der er to måder at gøre det på:

  1. Ansøg på Borger.dk
  2. Henvend dig til borgerservice i din lokale kommune

Ansøgningen er forholdsvis automatiseret, da mange oplysninger kan hentes automatisk. Der kan være lidt ventetid, inden du får svar. Hvis din ansøgning godkendes, bliver integrationsydelsen som udgangspunkt udbetalt månedligt til din NemKonto.

Hvem bør ansøge om integrationsydelse?

Integrationsydelsen gives som sagt til borgere, der ikke lever op til opholdskravet (bopæl i Danmark i 7 af de sidste 8 år) og vil i så fald fungere i stedet for uddannelsesstøtte eller kontanthjælp. Det vil altså sige størstedelen af studerende og arbejdsløse uden egne midler, som tidligere har boet i udlandet i mindst et år.

Undtagelsen er danskere, som har arbejdet i udlandet på vegne af den danske stat, som for eksempel i militæret – her gælder opholdskravet ikke, og man kan i så fald ansøge om almindelig offentlig støtte. Danskere som har boet midlertidigt i andre EU-lande kan nogle gange være fritaget for opholdskravet og også få anden offentlig støtte end integrationsydelse.

Få et tillæg

I forbindelse med integrationsprogrammet kan flygtninge og familiesammenførte få et ekstra tillæg på 1.598 kroner om måneden før skat ved at bestå en prøve i Dansk 2.