advokat

Kontanthjælp regler – Hvad er kravene?

Kontanthjælp er en mulighed for danskere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Det er en ydelse, der tilbydes af det offentlige, men for at få kontanthjælp er der nogle forskellige krav man skal opfylde. Samtidig er der regler for, hvad du kan få, og hvad du skal kunne, mens du er på kontanthjælp.

Hvordan ansøger man om kontanthjælp?

Hvis du ønsker at få kontanthjælp, skal du søge om det igennem kommunen. Først skal du dog ned i det lokale jobcenter og melde dig som ledig. Dernæst skal du sende et ansøgningsskema af sted til kommunen, hvilket både kan gøres online på Borger.dk, men også nede på kommunen, hvis du ønsker personlig assistance.

I forbindelse med ansøgningen skal du vedlægge dokumentation som fx indtægtsforhold og boligudgifter. Inden for en uge inviterer kommunen dig til samtale, typisk på jobcenteret, og her vurderer de, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Hvem kan ansøge?

Du kan ansøge om kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv eller din familie via arbejde.

For at få den almindelige kontanthjælpssats skal du i øvrigt være over 30 år gammel. Hvis du er under 30, men har en uddannelse, kan du også få kontanthjælp; satsen vil blot være lidt anderledes. Hvis du er under 30 og uden uddannelse vil du i stedet få uddannelseshjælp.

Det er et krav, at du har været ude for en negativ social begivenhed. Det kan for eksempel være arbejdsløshed, sygdom, skade eller ophør af samliv. Denne begivenhed skal være grunden til, at du ikke kan forsørge dig selv. Samtidig må du ikke få pension eller dagpenge fra a-kasse, hvis du vil have kontanthjælp fra kommunen.

Kontanthjælp sats

Satsen for kontanthjælp afhænger af, om du er forsørger for et barn eller ej, samt hvor gammel du er. Hvis du er forælder over 30 år og har et barn, så får du 15.355 kroner udbetalt før skat hver måned. Du får 11.554 kroner, hvis du ikke er forsørger, men over 30 år.

Hvis du er under 30, kan satsen variere rigtigt meget. Hos Borger.dk kan du få det fulde overblik og finde din forventede kontanthjælpssats.

Kontanthjælp for personer under 30 år

Personer under 30 år kan godt få kontanthjælp. Det kræver dog, at du har en uddannelse bag dig. Hvis du ikke har en uddannelse, så kan du ikke få kontanthjælp, men uddannelseshjælp i stedet.

Jobparat og aktivitetsparat

I forbindelse med kontanthjælpsansøgningen vil kommunen vurdere, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Jobparat betyder, at du er i stand til at klare et almindeligt arbejde, og at du forventes at blive selvforsørgende inden for en kort tidsramme. Her skal du være jobsøgende, mens du får kontanthjælp, og kommunen vil løbende følge op. Kommunen kan også selv finde tilbud til dig og vil hjælpe dig med at komme i job.

Aktivitetsparat betyder, at du ikke er i stand til at få et almindeligt arbejde her og nu, for eksempel hvis du har problemer med helbredet, med det sociale eller med noget andet. Du får stadig en sagsbehandler, og målet er stadig at bringe dig på vej mod et arbejde. Tilbuddene vil dog være lidt anderledes, og i stedet for aktivt at søge jobs vil der være andre krav i stedet.

Formue og indtægter

Du skal oplyse om formue og indtægter, når du søger om kontanthjælp. Og du kan ikke få kontanthjælp, hvis du har en formue større end 10.000 kroner, eller hvis du sammen med din ægtefælle har en formue større end 20.000 kroner.

Formue kan være et kontant beløb på kontoen, men det kan også være ejerskab over bil, eller friværdi i hus. Derfor kan det være ret svært at få kontanthjælp, hvis du allerede har penge, eller hvis du ejer noget værdifuldt.