advokat

Seniorpension regler – Lær om krav og satser her

Seniorpension er en mulighed for borgere, der er tæt på pensionsalderen, og som har en væsentligt nedsat arbejdsevne. Det kan sikre en god månedlig ydelse, der gør det muligt at færdiggøre arbejdslivet uden bekymringer. Få overblikket over krav, ansøgningsproces og satser her.

Hvem kan få seniorpension?

Denne ydelse er for borgere, som opfylder et sæt af kriterier. Først og fremmest skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. Du skal dernæst have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (+20 års fuldtidsarbejde) og maksimalt være i stand til at arbejde 15 timer om ugen vurderet ud fra dit seneste job.

Seniorpension er altså en ydelse, der relaterer sig til både alder og helbred. Ydelsen er primært rettet mod nedslidte borgere, som ønsker at indstille karrieren.

Hvis du bliver godkendt til at modtage seniorpension, kan du trække dig tilbage fra arbejdslivet. Du bør overveje at ansøge, hvis du ikke længere føler dig i stand til at varetage et krævende job, og du ønsker en god overgang til folkepensionen.

Sådan ansøger du om seniorpension

I 2020 skal du ansøge om seniorpension hos kommunen. I 2021 overdrages ansvaret til en myndighed under ATP.

Når du ansøger, skal du godkendes, og det er en proces i sig selv. Du kontakter kommunen og meddeler om, at du gerne vil ansøge om seniorpension. Som sagt skal du være inden for 6 år af pensionsalderen, men du kan faktisk ansøge 6 måneder før du opfylder alderskravet. På den måde kan du være på forkant, hvis du allerede nu ved, at du snart ønsker at komme på seniorpension. Det kan også tage kommunen op til 6 måneder at træffe beslutningen.

I forbindelse med ansøgningsprocessen skal din arbejdshistorik dokumenteres, og en læge skal sige god for din nedsatte arbejdsevne.

Hvis du får afvist din ansøgning af kommunen, kan du fra 2021 bede om at få genoprettet din sag hos ATP.

Så meget kan du få

Beløbet varierer, men grundsatsen for seniorpension er 19.092 kroner før skat i 2020, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende med fast partner, vil grundsatsen blive 16.229 kroner før skat.

Der er dog den sidenote, at satsen for seniorpension kan nedsættes, hvis din ægtefælle/partner har en høj indkomst.

Hvad sker der, når seniorpension udløber?

Seniorpension udbetales inden den almindelige pension. Når du rammer alderen for folkepension, vil du ikke længere få seniorpension, men derimod blive ændret til folkepensionist.

Viden om seniorpension

Formålet med seniorpension var at erstatte den tidligere seniorførtidspension. Virkningen  startede fra 1. januar 2020. Det er en ydelse, der primært er lavet til nedslidte borgere med lang erfaring på arbejdsmarkedet.

Kravene er blevet lempede i forhold til den tidligere seniorførtidspension, hvilket gør det muligt for flere danskere at trække sig tilbage et par år før. Det er en løsning, som mange er glade for. Samtidig er seniorpension baseret på alder og helbred, så i modsætning til andre offentlige ydelser er der ikke fokus på at udvikle arbejdsevnen hos ansøgerne. 

Bemærk at satser og regler kan ændre sig med tiden. Hvis du ønsker særlig vejledning omkring seniorpension, kan du kontakte Ældre Sagen, som har gratis telefonrådgivning og som specialiserer sig på et område som dette.