Ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

Læsetid: 4 minutter Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 § 1 I bekendtgørelse nr. 245 af 20. marts 2020 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, foretages følgende ændringer: 1. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således: »I medfør af § 12 d, stk. 2, nr. 2 og 3, i lov om […]

Retsstilling ved lønkompensation Covid 19

Læsetid: 3 minutter Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: § 1. Loven har til formål at fastlægge arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling, når en virksomhed modtager lønkompensation i medfør af […]

Principmeddelelse 4-20

Læsetid: 5 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 4-20 om forhold under anbringelsen – mobiltelefon – internet – kompetence Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis og fastslår Principmeddelelsen er en omskrivning af 90-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. Kommunens kompetence til at regulere forholdene […]

Principmeddelelse 3-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken Principmeddelelsen fastslår Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser […]

Principmeddelelse 2-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 2-20 om Arbejdsskade – Erstatning for tab af erhvervsevne – Årsløn – Mistet efterlønspræmie Principmeddelelsen fastslår Hvis en tilskadekommen var tilknyttet efterlønsordningen, kan en arbejdsskade betyde, at tilskadekomne ikke optjener de efterlønspræmier, som vedkommende ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.