Ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

Læsetid: 4 minutter Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 § 1 I bekendtgørelse nr. 245 af 20. marts 2020 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, foretages følgende ændringer: 1. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således: »I medfør af § 12 d, stk. 2, nr. 2 og 3, i lov om […]

Vejledning om skærpet tilsyn om beskæftigelsesindsatsen

Læsetid: 22 minutter Vejledning om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats Indledning Som led i opfølgningen på ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats” fra august 2018 er der ved lov nr. 551 af 7. maj 2019 indsat et nyt kapitel 3 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som indeholder regler om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats. […]

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Læsetid: 6 minutter I medfør af § 22 a og § 22 f i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Formål og begreber m.v. Målgruppe § 1. En kommune, der har en højere andel personer på […]

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Læsetid: 3 minutter Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 1 I bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 198 af 28. februar 2019, bekendtgørelse nr. 484 af 29. april 2019, bekendtgørelse nr. 546 af 6. maj 2019, bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019, bekendtgørelse […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.