Principmeddelelse 4-20

Læsetid: 5 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 4-20 om forhold under anbringelsen – mobiltelefon – internet – kompetence Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis og fastslår Principmeddelelsen er en omskrivning af 90-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. Kommunens kompetence til at regulere forholdene […]

Principmeddelelse 3-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken Principmeddelelsen fastslår Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser […]

Principmeddelelse 2-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 2-20 om Arbejdsskade – Erstatning for tab af erhvervsevne – Årsløn – Mistet efterlønspræmie Principmeddelelsen fastslår Hvis en tilskadekommen var tilknyttet efterlønsordningen, kan en arbejdsskade betyde, at tilskadekomne ikke optjener de efterlønspræmier, som vedkommende ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet […]

Principafgørelse 10-16

Læsetid: 8 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 10-16 om hjælpemiddel – abonnementsudgifter til app – fast-netabonnement til brug for nødkald – driftsudgift Resumé: Kommunen skal under visse betingelser yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet (driftsudgifter). Abonnementsudgifter til en hjælpemiddel-app og […]

Principafgørelse 8-16

Læsetid: 6 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 8-16 om ledighedsydelse – selvstændig virksomhed – bibeskæftigelse – tilbagebetaling Resumé: Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven. I den konkrete sag blev borgeren anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ud fra en samlet […]

Principafgørelse 7-16

Læsetid: 4 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 7-16 om ledighedsydelse – fleksjob – ferie – perioder uden løn eller feriegodtgørelse – lock-out Resumé: Personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår, har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår. Der er kun ret til ferie med ledighedsydelse i det omfang, der ikke er […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.