Principafgørelse 10-16

Læsetid: 8 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 10-16 om hjælpemiddel – abonnementsudgifter til app – fast-netabonnement til brug for nødkald – driftsudgift Resumé: Kommunen skal under visse betingelser yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet (driftsudgifter). Abonnementsudgifter til en hjælpemiddel-app og […]

Principafgørelse 8-16

Læsetid: 6 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 8-16 om ledighedsydelse – selvstændig virksomhed – bibeskæftigelse – tilbagebetaling Resumé: Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven. I den konkrete sag blev borgeren anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ud fra en samlet […]

Principafgørelse 7-16

Læsetid: 4 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 7-16 om ledighedsydelse – fleksjob – ferie – perioder uden løn eller feriegodtgørelse – lock-out Resumé: Personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår, har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår. Der er kun ret til ferie med ledighedsydelse i det omfang, der ikke er […]

Principafgørelse 6-16

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp – kontanthjælp – integrationsydelse – formue – kassekredit – fast ejendom Resumé: Kommunen kan ikke yde uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov. Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto. Kommunen kan dog ikke […]

Principafgørelse 5-16

Læsetid: 6 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 5-16 om arbejdsskade – Erhvervssygdom – anerkendelse – brystkræft – natarbejde – latenstid Resumé: Der er ikke tilstrækkelig lægelig viden, der bekræfter en sammenhæng mellem natarbejde og risikoen for udvikling af brystkræft, – dog er der øget risiko ved natarbejde i en meget lang årrække (natarbejde mindst én gang ugentligt i 25 år […]

Principafgørelse 4-16 DOM

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 4-16 om arbejdsskade – erhvervssygdom – anerkendelse – mén – fradrag – lungekræft – asbest – tobaksrygning Resumé: Anerkendelse af en sygdom som en arbejdsskade (erhvervssygdom) er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, såfremt den tilskadekomnes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.