Principafgørelse 3-17

Læsetid: 14 minutter Når en tilskadekommen anmoder om genoptagelse fordi han mener, at der er indtrådt en forværring, vurderer Ankestyrelsen, om det er tilfældet. Hvis der ikke er tale om en forværring eller der ikke er årsagssammenhæng mellem forværringen og arbejdsskaden, træffer Ankestyrelsen afgørelse efter reglerne om genoptagelse. Det skyldes, at der ikke er stiftet et nyt krav på ydelser efter arbejdsskadeloven.

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.