Principafgørelse 63-18

Læsetid: 8 minutter Når sygefraværet bliver anmeldt, skal kommunen vurdere, om de grundlæggende betingelser for sygedagpenge er opfyldt. Hvis sygefraværet bliver anmeldt efter revurderingstidspunktet, skal kommunen desuden tage stilling til, om borgeren opfylder en eller flere af betingelserne for forlængelse. Kommunen skal derfor ikke automatisk starte udbetalingen af sygedagpenge. Det er kun i det tilfælde, at der er grundlag for forlængelse, at kommunen skal udbetale sygedagpenge. Opfylder borgeren ingen af betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge, skal borgeren i stedet have et jobafklaringsforløb.

Principafgørelse 62-18

Læsetid: 7 minutter Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. På dette tidspunkt indtræder revurderingstidspunktet, og kommunen skal forinden foretage en vurdering af, om den sygemeldte er omfattet af en af forlængelsesreglerne.

Principafgørelse 61-18

Læsetid: 7 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 61-18 om uarbejdsdygtighed – raskmelding – tilbagebetaling – tilbagevirkende kraft Principafgørelsen fastslår Retten til sygedagpenge kan først ophøre efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed, når kommunen har truffet en afgørelse. Når borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, ophører udbetalingen af sygedagpenge. Hvis kommunen i en situation, hvor borger raskmelder […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.