Principmeddelelse 106-19

Læsetid: 14 minutter Om integrationsydelse – uddannelseshjælp – kontanthjælp – sanktioner – punktsanktion – nedsættelse af hjælp – sygemelding – vejledning Principmeddelelsen fastslår: Nedsættelse af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp Hvis en borger, der modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter […]

Principmeddelelse 105-19

Læsetid: 7 minutter principmeddelelse 105-19 om tabt arbejdsfortjeneste – beregningsgrundlag – seneste lønindtægt – pension – elevløn Principmeddelelsen fastslår Forældre til børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan have ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, der fastsættes på baggrund af modtagerens […]

Principafgørelse 104-19

Læsetid: 9 minutter Om borgerstyret personlig assistance – kontant tilskudsordning – udmåling af tilskud til hjælpere Principmeddelelsen fastslår Efter serviceloven har en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er i stand til at være arbejdsleder, mulighed for at få udbetalt et tilskud til selv at ansætte sine hjælpere, enten i en ordning om […]

Principmeddelelse 103-19

Læsetid: 27 minutter Om revalidering – revalideringsydelse – nedsættelse – fradrag – indtægt – arbejdsindtægter – forsikringer – pensionsordninger Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om indtægter og nedsættelse af revalideringsydelsen Principmeddelelsen er en sammenskrivning af A-11-99, A-8-03, 100-11, 40-12, 41-12, 90-12, 29-14, 80-14 og 11-17. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede […]

Principafgørelse 102-19

Læsetid: 3 minutter Om almenboligloven – godkendelse af lejemål Principafgørelsen fastslår Ankestyrelsen kan behandle klagesager om godkendelse af lejemål efter almenboligloven. Kommunen kan beslutte, at anvisning af ledige almene familieboliger eller ledige almene ungdomsboliger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Træffer kommunen beslutning om, at der skal ske godkendelse i hvert enkelt tilfælde, kan kommunen afvise […]

Principafgørelse 101-19

Læsetid: 13 minutter principafgørelse 101-19 om ældrebolig – plejebolig – visitationskriterier – frit valg Principafgørelsen fastslår Det følger af almenboligloven, at målgruppen for ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger er ældre borgere og borgere, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerens alder er uden betydning. Ældre- og handicapvenlige boliger Ældre- og handicapvenlige boliger skal udlejes til ældre […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.