Principmeddelelse 4-20

Læsetid: 5 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 4-20 om forhold under anbringelsen – mobiltelefon – internet – kompetence Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis og fastslår Principmeddelelsen er en omskrivning af 90-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. Kommunens kompetence til at regulere forholdene […]

Principmeddelelse 3-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken Principmeddelelsen fastslår Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser […]

Principmeddelelse 2-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 2-20 om Arbejdsskade – Erstatning for tab af erhvervsevne – Årsløn – Mistet efterlønspræmie Principmeddelelsen fastslår Hvis en tilskadekommen var tilknyttet efterlønsordningen, kan en arbejdsskade betyde, at tilskadekomne ikke optjener de efterlønspræmier, som vedkommende ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet […]

Principmeddelelse 1-20

Læsetid: 5 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 1-20 om hjælp i særlige tilfælde – sygebehandling – tandbehandling – mengodtgørelse – formue – trangsbestemt Principmeddelelsen fastslår Der kan ikke ydes trangsbestemt hjælp i særlige tilfælde, herunder hjælp til sygebehandling og tandbehandling, hvis ansøger selv kan betale for behandlingen. Det indgår i vurderingen af, om ansøger selv kan betale for behandlingen, om […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.