Indsamlingsloven

Læsetid: 7 minutter Bekendtgørelse om indsamling m.v. I medfør af § 14, stk. 5 og § 15 i lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. fastsættes: Kapitel 1 Ansøgning om tilladelse til at foretage indsamling, fremgangsmåde ved indsamlinger m.v. § 1. En indsamling skal forestås af en juridisk person eller af mindst tre fysiske personer, hvoraf […]

Vejledning om sygedagpenge

Læsetid: 67 minutter Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse   1.Indledning 2.Uarbejdsdygtighed (lovens § 7) 3.Revurderingen (lovens § 24)3.1.Generelt om revurderingen3.2.Opgørelse af revurderingstidspunktet (lovens § 24, stk. 3 og 4)3.3.Efter udløbet af en kalendermåned (lovens § 24, stk. 1) 4.Forlængelse af sygedagpengeperioden (lovens § 27)4.1.Generelt om forlængelse4.2.Når det er sandsynligt, at der kan iværksættes revalidering (lovens § 27, stk. […]

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Læsetid: 6 minutter I medfør af § 22 a og § 22 f i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Formål og begreber m.v. Målgruppe § 1. En kommune, der har en højere andel personer på […]

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering

Læsetid: 54 minutter Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning2. Sygedagpengesager2.1. Helbredsoplysninger i sygedagpengesager2.1.1. Helbredsoplysninger ved vurdering af uarbejdsdygtighed2.1.2. Helbredsoplysninger ved opstarten af en sygedagpengesag2.1.3. Helbredsoplysninger til brug ved første opfølgningssamtale (LÆ 285)2.1.4. Helbredsoplysninger på revurderingstidspunktet2.2. Sundhedsfaglig rådgivning3. Sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet3.1. Revidering af helbredsoplysninger3.1.1. Hvilken helbredsdokumentation skal typisk med […]

Vejledning om Fleksjob mv

Læsetid: 76 minutter Indledning Vejledningen knytter sig til kapitel 20 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og omhandler de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013 som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Vejledningen omhandler endvidere reglerne om indsatsen for ledige i fleksjobordningen, der fremgår af afsnit III-IV i lov om en aktiv […]

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.