Principmeddelelse 3-20

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken Principmeddelelsen fastslår Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser […]

Vejledning om sygedagpenge

Læsetid: 67 minutter Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse   1.Indledning 2.Uarbejdsdygtighed (lovens § 7) 3.Revurderingen (lovens § 24)3.1.Generelt om revurderingen3.2.Opgørelse af revurderingstidspunktet (lovens § 24, stk. 3 og 4)3.3.Efter udløbet af en kalendermåned (lovens § 24, stk. 1) 4.Forlængelse af sygedagpengeperioden (lovens § 27)4.1.Generelt om forlængelse4.2.Når det er sandsynligt, at der kan iværksættes revalidering (lovens § 27, stk. […]

Principafgørelse 83-19

Læsetid: 15 minutter Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning m.v. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.