Indsamlingsloven

Læsetid: 7 minutter Bekendtgørelse om indsamling m.v. I medfør af § 14, stk. 5 og § 15 i lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. fastsættes: Kapitel 1 Ansøgning om tilladelse til at foretage indsamling, fremgangsmåde ved indsamlinger m.v. § 1. En indsamling skal forestås af en juridisk person eller af mindst tre fysiske personer, hvoraf […]

Læs Mere
Principafgørelse 10-16

Læsetid: 8 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 10-16 om hjælpemiddel – abonnementsudgifter til app – fast-netabonnement til brug for nødkald – driftsudgift Resumé: Kommunen skal under visse betingelser yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet (driftsudgifter). Abonnementsudgifter til en hjælpemiddel-app og […]

Læs Mere
Principafgørelse 8-16

Læsetid: 6 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 8-16 om ledighedsydelse – selvstændig virksomhed – bibeskæftigelse – tilbagebetaling Resumé: Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven. I den konkrete sag blev borgeren anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ud fra en samlet […]

Læs Mere
Principafgørelse 7-16

Læsetid: 4 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 7-16 om ledighedsydelse – fleksjob – ferie – perioder uden løn eller feriegodtgørelse – lock-out Resumé: Personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår, har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår. Der er kun ret til ferie med ledighedsydelse i det omfang, der ikke er […]

Læs Mere
Principafgørelse 6-16

Læsetid: 10 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp – kontanthjælp – integrationsydelse – formue – kassekredit – fast ejendom Resumé: Kommunen kan ikke yde uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov. Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto. Kommunen kan dog ikke […]

Læs Mere
Principafgørelse 5-16

Læsetid: 6 minutter Ankestyrelsens principafgørelse 5-16 om arbejdsskade – Erhvervssygdom – anerkendelse – brystkræft – natarbejde – latenstid Resumé: Der er ikke tilstrækkelig lægelig viden, der bekræfter en sammenhæng mellem natarbejde og risikoen for udvikling af brystkræft, – dog er der øget risiko ved natarbejde i en meget lang årrække (natarbejde mindst én gang ugentligt i 25 år […]

Læs Mere

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.