Retssikkerhed

Læsetid: 53 minutter LBK nr 1064 af 21/08/2018 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens formål og område Kapitel 2 Borgeren Kapitel 3 Opholdskommune og mellemkommunal refusion Kapitel 3 a Oplysningspligt m.v. Kapitel 4 Kommunen Kapitel 5 Amtskommunen Kapitel 6 Opgaver, der overlades til private Kapitel 7 De sociale nævn Kapitel […]

Læs Mere
Beskæftigelsesindsats

Læsetid: 71 minutter Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Målgrupper Kapitel 1 Målgrupper Afsnit II Tilmelding, henvisning m.v. Kapitel 2 Tilmelding, cv og afmelding Kapitel 3 Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft Afsnit III Individuelt kontaktforløb m.v. Kapitel 4 Individuelt kontaktforløb m.v. Afsnit IV Tilbud Kapitel 5 Rådighed m.v. Kapitel 6 »Min Plan«, en helhedsorienteret plan, integrationskontrakt m.v. Kapitel […]

Læs Mere
Ændringer til LBK 269 Aktivloven

Læsetid: 15 minutter LOV nr 1000 af 30/08/2015 I § 13 a indsættes som stk. 3: »Stk. 3. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, eller en person, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. […]

Læs Mere

Principafgørelser og lovgivning findes også på retsinformation.dk Det anbefales at søge der.